Forskare i Japan har gjort en serie kontrollerade experiment, där de har tittat på hästars beteende. När hästen ställs inför en olöslig uppgift, till exempel att komma åt en morot som gömts i en hink utanför hagen visade det sig att den bad människan om hjälp. Genom både taktila och visuella signaler försökte den göra människan uppmärksam på godiset.
Hästen anpassade också sin kommunikation till hur mycket människan visste. Om ägaren inte visste var moroten var gömd använde hästen andra signaler och kommunikationen blev starkare och mer långvarig.

Källa: Monamie Ringhofer och Shinya Yamamoto, 2016. Domestic horses send signals to humans when they face with an unsolvable task. Animal Cognition. DOI 10.1007/s10071-016-1056-4